ЗА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Община Средец е разположена в югоизточна България, в южната част на Югоизточния район и югозападната част на Бургаска област. Общината влиза в състава на 13-те общини в Бургаска област.

ВКЛЮЧИ СЕ! СТАНИ ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТТА И УЧАСТВАЙ АКТИВНО В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

СЪБИТИЯ

В град Средец се състоя работна среща „Форум за социално включване“. Събитието се проведе в рамките на два дни. За повече информация прочетете тук.

ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ

По време на „Форум за социално включване“ бяха формирани местни инициативни групи, които взеха пряко участие в провеждането на срещата. За повече информация прочетете тук.

МРЕЖА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Предстои създаване на мрежа за социално включване, която ще допринесе за по - добрата реализация в общността на социално - уязвими групи от град Средец.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Вижте тук предизвикателствата при справянето с проблеми като бедността, достъпа до здравни и социални услуги и жилищна политика в град Средец.

ДОБРИ ПАРКТИКИ

Добра практика на Община Средец е активната работа на здравните медиатори, както и извършването на профилактични прегледи на място. За повече информация прочетете тук.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Тук можете да откриете полезни връзки, добри парктики и информационни амтериали, които да спомогнат за успешно социално включване в общността.

РОМСКА ИСТОРИЯ КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ


История

Ромите по етнически произход принадлежат къмз Индо - Арийската етническа група. Определена окончателно в днешни дни е и тяхната родна земя, от където ромите са започнали миграцията си към Европа и по света - Северозападна Индия.

Култура

Ромската култура се показва чрез ромския празничен календар, специфични обичаи и ритуали, ромските ценности, ромския фолклор, традиционните ромски медицински практики и др.

Традиции и ценности

Ромските традициите устояват и се развиват за хиляди години. Може би най-силната ромска традиция е опазването на ромските ценности.

Любопитни факти

На 14 май, ромите празнуват своя празник на Деня на шегите и лъжата, който се казва Мая, Маето.

НОВИНИ

В община Средец бяха формирани местни инициативни групи, ангажирани с дейности в областта на социалното включване

Местни инициативни групи бяха формирани в община Средец на 10 май. В тях се включиха представители на социално- уязвими групи, местна власт, гражданско общество и образователни институции и организации. Бяха дефинирани основни проблеми, водещи за общността, като ниска квалификация на уязвимите групи, липса на заетост и дискриминация. Активисти от общността планираха различни инициативи, които...

Форум за социално включване

Форум за социално включване на представители на маргинализирани групи в град Средец На 9 и 10 май в град Средец се състоя работна среща „Форум за социално включване“. В нея взеха участие представители на ромската общност от областта, неправителствени организации, местната власт. По време на събитието бяха обсъдени основните предизвикателства и проблеми на включването...