Без категория

В община Средец бяха формирани местни инициативни групи, ангажирани с дейности в областта на социалното включване

Местни инициативни групи бяха формирани в община Средец на 10 май. В тях се включиха представители на социално- уязвими групи, местна власт, гражданско общество и образователни институции и организации. Бяха дефинирани основни проблеми, водещи за общността, като ниска квалификация на уязвимите групи, липса на заетост и дискриминация. Активисти от общността планираха различни инициативи, които...

Форум за социално включване

Форум за социално включване на представители на маргинализирани групи в град Средец На 9 и 10 май в град Средец се състоя работна среща „Форум за социално включване“. В нея взеха участие представители на ромската общност от областта, неправителствени организации, местната власт. По време на събитието бяха обсъдени основните предизвикателства и проблеми на включването...