Форум за социално включване

Форум за социално включване на представители на маргинализирани групи в град Средец

На 9 и 10 май в град Средец се състоя работна среща „Форум за социално включване“. В нея взеха участие представители на ромската общност от областта, неправителствени организации, местната власт. По време на събитието бяха обсъдени основните предизвикателства и проблеми на включването на социално уязвими групи и възможни решения. Гост беше Росица Иванова, Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.