В община Средец бяха формирани местни инициативни групи, ангажирани с дейности в областта на социалното включване

Местни инициативни групи бяха формирани в община Средец на 10 май. В тях се включиха представители на социално- уязвими групи, местна власт, гражданско общество и образователни институции и организации. Бяха дефинирани основни проблеми, водещи за общността, като ниска квалификация на уязвимите групи, липса на заетост и дискриминация. Активисти от общността планираха различни инициативи, които да спомогнат за разрешаването на тези проблеми от страна на инициативните групи в сътрудничество с местната власт, гражданското общество и неправителствения сектор.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.