Стратегически документи

Стратегическите документи целят постигане на една или повече цели при определени условия на несигурност. Стратегията е от значение, тъй като ресурсите за постигане на тези цели обикновено са ограничени. Стратегията обикновено включва полагане на цели, определяне на действия за постигане на целите и мобилизиране на ресурсите, за осъществяването на тези цели. Тук може да намерите стратегически документи,

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.