План за действие на община Средец

План за действие на община Средецhttp://www.youcantoo.eu/wp-content/uploads/2019/05/Средец_План-2014-2020.pdf