Добри практики

Добра практика на Община Средец е активната работа на здравните медиатори.

Към 2018г. общината има назначени двама здравни медиатора, държавно делегирана дейност. Основните усилия на здравния медиатор са съсредоточени към зоните с компактно ромско население – провеждане на здравни промоции, индивидуални и групови консултации, здравни беседи, мобилна работа.


Профилактични прегледи на място

Пример за добра практика е извършването на профилактични прегледи на място в  квартал „Победа“ гр. Средец, в които живеят здравно неосигурени български граждани от ромски произход.  През 2018 г. в Център за развитие на общността/изграден по проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество/ са извършени  безплатни   прегледи от ДКЦ „Ел Масри“ гр. Бургас.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.