Полезни връзки

Активни родители за успешни деца – наръчник на успешния родител в помощ на училищата и детските градини, които обучават ромски деца


Учебно помагало „История, всекидневие и ценности на ромската култура“

Помагалото включва 18 глави, които представят жизнените цикли и основните социални общности на ромите в България. Книгата е предназначена за широк кръг читатели – ученици, студенти, учители, преподаватели и специалисти, интересуващи се от историко-антропологичните аспекти на всекидневието, социология на религията, история на семейството и междукултурните взаимодействия.


Младежки отдел към Дирекцията за демократично участие в Генерална дирекция „Демокрация“ на Съвета на Европа. Отделът разработва насоки, програми и правни инструменти за разработване на последователни и ефективни младежки политики на местно, национално и европейско равнище.


Въведение в ромската култура


Проучване във връзка с дискриминацията на ромската общност

Нарушаване на човешките права и дискриминация на ромите

Истории на роми: случаи на расизъм, насилие и дискриминация


Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.