История

Произход на ромите

Ромите по етнически произход принадлежат къмз Индо-Арийската етническа група. Определена окончателно в днешни дни е и тяхната родна земя, от където ромите са започнали миграцията си към Европа и по света – Северозападна Индия.

Миграции-Различни източници ни информират, че ромите са напуснали родните си земи между 6-ти и11-ти век, за да работят в страни на Средна Европа, доброволно или поради заробване. Малък брой ромски номадски групи са били отрязани поради военни конфликти от възможността да се върнат по родните си места в Индия и така някои групи са започнали миграция на запад, като първо се установили в Турция, където останали за няколко века и после продължили пак на запад към Европа.Други групи мигрирали към Северна Африка през Иран. На основата на проучвания на езика,използван от големите ромски под-групи Dom и Rom, учените приемат, че вероятно тези под-групи произхождат от две различни миграционни възли от Индийския подконтинент, които са мигрирали с разлика от няколко века.

Ромски групи са започнали да мигрират и към Северна Америка още в колониалните времена, когато първи малки ромски групи са започнали да усядат във Виржиния и Френска Луизиана. Миграцията на голяма вълна роми започнала през60-те години на XX век от групитеRomnichal от Англия. Най-голям брой роми имигрирали въ САЩ обаче главно от групата Vlah от Kalderash.

Много роми се установили също в Латинска и Южна Америка. Има писмени източници, които ни информират също и за присъствието през Средните векове на малки ромски групи в Китай, но по-късно тези групи били претопени.

Преследване на ромите – Историята на ромите векове е история на скитане в търсене на по-безопасно място за живеене и история на преследвания. Това е една история на векове борба за оцеляване.

Почти веднага след пристигането им в Европа в много региони на Европа ромите започват да бъдат поробвани (роби до края на 18 век в Румъния); много страни като Германия, Италия и Португалия разпореждат със закони изпъждането на всички роми от териториите им под страх от смърт или тежки наказания. Макар и първоначално да са разчитали на издаден им защитен сертификат през 1417 г. за пътуване от папата и император Сигизмундот Свещената Ромска Империя,тяхното гонение е започнало още тогава – даже и по-рано, през 1416 г. изгонени от немски район Майсен. Писмени източници свидетелстват, че ромски деца са били отнемани от майките им, рязани са уши на жените, мъже са били жигосвани в горещо желязо. В опит за насилствена асимилация на ромите е било забранено в някои страни да говорят на езика си, а на други места дори да се женят помежду си. Вероятно най-унищожителното преследване на ромите се е случило през Втората Световна война – около 2 милиона роми са били избити в концентрационни лагери или с други средства.Принудителното изселване на десетки хиляди румънски роми в Транснистрия илюстрира тяхното преднамерено изтребване.След демократичните промени в екс-комунистическите страни станаха известни и други зловещи практики – например през 80-те години на XX век ромските жени в Чехословакия са били подлагани на насилствена стерилизация с цел да се намали прираста на ромското население.

Днешен брой на ромите по света– Приблизителният брой на ромите по света се приема около 12 милиона души. По-голямата част от ромското население живее в страните на Източна Европа – където в Румъния има най-голям брой роми, а в България ромите са най-голям процент от населението на страната. Други страни със значителен брой ромско население са Русия, Словакия, Унгария, Сърбия и Македония, Испания и Франция. Приблизителният брой на ромите в ЕС се изчислява на около 10 милиона души. Голям брой роми има и в Турция, според някои изследователи около 2,75 милиона. Приблизителният брой на ромите в САЩ е около 1 милион, в Бразилия 800 000.

Ромите -Нация Без Държава, Трансгранично Национално Малцинство – Липсата на независима държава на ромите, броят на ромите и тяхното присъсствие във всички страни-членки на Европейския съюз ги правят на-голямото национално малцинство в ЕС и така превръщат интегрирането им в европейското общество във въпрос от европейско значение.

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.