Любопитни факти

Ромският флаг

Ромският флаг, предложен в 1971 г. на Ромския Световен конгрес. Знамето също съдържа 16 спици червена чакра, на санскрит означава колело, в центъра, представляваща традицията на странстване на хората от ромски произход.

Ден на шегите и лъжата

На 14 май, ромите празнуват своя празник на Деня на шегите и лъжата, който се казва Мая, Маето.

Това е чисто женски, весел и жизнерадостен празник, свързан с гадаенето и предсказването на бъдещето. Завършва с обща трапеза, в която не участват мъже. Още на 13 май две жени взимат котле – наследствено или ново купено, украсяват го с венец от цветя и рано, преди изгрев слънце, мълчаливо го пълнят с вода от три чешми.

Късно следобед, с котлето в ръце, двете обхождат къщите и всяка жена слага в него обица, пръстен или друго. След обиколката го оставят под стрехата на избрана къща, за да се вижда от звездите, покрито с много тънка кърпа. Освен двете жени и домакините на къщата, никой не знае къде е оставено котлето.

Рано на 14 май – деня Мая, момичетата отиват на полето, берат “мая цветя”, закичват се с тях и ги връзват на кръста си.

Източник:  https://www.vesti.bg/lyubopitno/koj-i-zashto-otbeliazva-dneshniia-praznik-maeto-6095290

Социално включване

Социално включване цели изграждане на едно по-справедливо идемократично общество.
Това е процес, който създава чувството за принадлежност на
индивидите към обществото. Социално включване е  успешният път към социална интеграция.