Неправителствени организации

Сдружения с нестопанска цел на територеята на община Средец

Сдруженията с нестопанска цел или Неправителствените организации (съкр. НПО) са фондация или сдружения, които развиват развива обществена дейност. Обхватът на дейностите на неправителствените организации е обширен: опазване на околната среда, защита на общностни интереси, взаимопомощ, помощ за уязвими групи и много други.

ИмеТипАдресТелефон
ДИАЛОГСдружениегр. Средец, ул. Лиляна Димитрова 1а0889184495

ДОБРОТА 2012
Сдружение
гр. Средец, ул“Гоце Делчев „8
ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ
Сдружение
гр. Средец, ул. “ Бенковски“ 456841675, 0888801986
ЛОВНО -РИБАРСКОДРУЖЕСТВО- СРЕДЕЦ
Сдружение

гр. Средец, ул.“Лиляна Димитрова“ 2
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦСдружение
гр. Средец, ул.“Лиляна Димитрова 1
056 842427
Младежко сдружение ЗеленикаСдружениегр. Средец, ул.Мересев 16y.a.p@abv.bg
МОДЕЛ ЯХТ – КЛУБ СРЕДЕЦСдружение гр. Средец, ул.“Лиляна Димитрова“ 1А
НАДЕЖДА ЗА ДИАБЕТИКАСдружение гр. Средец, ул. “ Лиляна Димитрова “ 1
НАСТОЯТЕЛСТВО НА ЦНСТ ГР.СРЕДЕЦ
Сдружение
гр. Средец, ул.“Васил Коларов“ 168
СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ОРЛОВИЦА
Сдружение

гр. Средец, ул. Васил Коларов 92
055512165
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „БЯЛА ЛЯСТОВИЦА“- ГР.СРЕДЕЦ
Сдружение
гр. Средец, УЛ.“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ 705551/23-37